Рейтекс предлага пълна гама техника и системи за хотели и офиси за нуждите на различни видове клиенти. Изграждането на ефективна хотелска или офис система изисква детайлен анализ на съответния обект, както и възможността за интеграция на тази система с други съществуващи системи за охрана, видеонаблюдение и др. Ползите от изграждането на хотелската или офис система са намаляване на разходите за заплати, транспортни средства и допълнително оборудване на ангажирания персонал. Фирмата предлага техника и системи на водещи производители в тази сфера, между които VingCard, PARADOX и AciFarfisa.
 
ПРЕПОРЪЧАНО ОТ РЕЙТЕКС

Електронни брави в хотелите
Предлагат по-голяма сигурност и по-високо ниво на обслужване. Системите с електронни брави предлагат и по-голямо удобство на обслужване от оператора на рецепцията на хотелите. Регистрацията на гостите се извършва като се записва върху магнитна карта времето, за което гостът смята да ангажира стаята с някои допълнителни възможности. Бравите на VingCard Original работят в режим offline, т.е. всяка брава работи самостоятелно, без да е свързана по кабел с рецепцията. При инсталиране бравите се програмират еднократно с данни като номер на стаята, тип на стаята (за гости или за персонал), принадлежност към група (зона, етаж, сграда) и др. Когато гостът постави своята карта в четящото устройство на бравата, вграден микрокомпютър проверява нейната валидност и бравата автоматично се прекодира, за да се отключва от тази карта само по време на престоя на клиента. Всяка издадена по-късно карта за гост при поставянето й в четящото устройство прекодира отново бравата, така че предшестващите карти стават невалидни и да не могат да отключват бравата. Това премахва необходимостта от смяна на бравата при загубване или кражба на съответната карта. Достатъчно е да се прекодира бравата с нова валидна карта, която се издава на рецепцията за по-малко от минута, без допълнителни разходи. Представяме Ви сериите хотелски електронни брави на VingCard, както и хотелските заключващи системи

 

   

хотелски заключващи системи

система VingCard 2100 /не се предлага/ - повече информация тук